top of page

znam temat.

wszystko zaczęło się w pogotowiu.

W 2006 ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie (aktualnie Uniwersytet Medyczny) i od tego czasu obserwuję jak język, którym mówimy w szpitalach, w przychodniach, w pogotowiu - przekłada się na relacje w zespole oraz kontakt z pacjentami i pacjentkami. Znajomość prostych zasad komunikacji inkluzywnej powoduje skuteczną i szybką zmianę na lepsze.

Od komunikacji z pacjentem i pacjentką zależy przebieg leczenia, zaufanie do ochrony zdrowia i gotowość m.in. do regularnych badań profilaktycznych. Zdrowie osób LGBT+ jest bardziej zagrożone niż stan zdrowia heteronormatywnej większości, właśnie z powodu obawy przed dyskryminacją i brakiem zrozumienia przez personel medyczny. Zmieńmy to razem!

Jestem Konsultantką Kryzysową, absolwentką wielu szkoleń dotyczących m.in. zdrowia osób LGBTI+, prawa antydyskryminacyjnego, praw człowieka i przeciwdziałania rasizmowi.

dla personelu medycznego. 

20092022_TVN254946_edited.png

cel.kultura równości

forma.online lub stacjonarnie

najbardziej popularne.webinary online

odpowiedzialność.

Kodeks Pracy.

Rolą pracodawców i pracodawczyń jest wyznaczanie granic, tworzenie atmosfery szacunku i edukacja osób pracujących w firmie, tak by nie było wątpliwości, co się mieści w kulturze organizacji, a na co nie ma tutaj miejsca i przyzwolenia. Regularne komentarze pod kątem płci, wyglądu, ubioru, pochodzenia - nie poprawiają komfortu w pracy, a w świetle prawa, mogą stanowić mobbing lub molestowanie.

program.

Język inkluzywny.

Porozmawiajmy o tym, jak mówić w różnorodnym społeczeństwie, by nie ranić i nie wykluczać.

 

Jak rozmawiać z pacjentami i pacjentkami z grup mniejszościowych. Jak budować kulturę równości w placówce medycznej i okazywać szacunek osobom, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania, płci, orientacji psychoseksualnej i tożsamości.

Zajęcia realizowane są stacjonarnie, w placówce lub online: w formie jedno- lub dwudniowego kursu lub też regularnych, krótkich webinarów tematycznych. Zainteresowane podmioty, osoby i grupy zachęcam do kontaktu - zaplanujemy elastycznie formułę i scenariusz dobrze dopasowany do potrzeb. 

fot. Marlena Bielinska/Move/TVN

bottom of page