top of page

język inkluzywny.
webinary 

język włączający dla biznesu. 

cel.kultura równości

forma.online lub stacjonarnie

najbardziej popularne.webinary online

to się opłaca.

wytyczne Rady UE.

Osoby, które czują się akceptowane i szanowane, niezależnie od swojej orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, wyglądu, stopnia sprawności i pochodzenia, pracują lepiej, są bardziej zaangażowane i otwarte, by budować zgrany zespół.

 

Zasady inkluzywności w komunikacji są rekomendowane przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, Amnesty International, Radę Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i wiele innych prestiżowych organizacji. To jak mówić, by włączać, a nie wykluczać, to pakiet wiedzy, który można zdobyć w kilka godzin.

20092022_TVN255001_edited.png

program.

Język inkluzywny.

Porozmawiajmy o tym, czy podejmowanie "męskich decyzji" się opłaca, o seksizmie w języku, niebinarności, rolach przypisanych do płci, feminatywach i o tym jak wybory językowe kształtują rzeczywistość dookoła nas. Czy do osoby, poruszającej się na wózku, można powiedzieć, żeby podeszła, jak nie wykluczać w komunikacji lesbijek i gejów oraz jak mówić o kolorze skóry, żeby wyrazić szacunek. Również o tym jak przeproszać, by skutecznie przeprosić oraz jak redagować ogłoszenia o pracę, żeby nikogo nie wykluczyć.

Najpopularniejszą formą współpracy na rzecz budowania kultury równości w firmie są regularne webinary tematyczne dotyczące języka inkluzywnego (online), ale prowadzę też spotkania stacjonarne i indywidualne konsultacje. 

webinary

odpowiedzialność.

Kodeks Pracy.

Rolą pracodawców i pracodawczyń jest wyznaczanie granic, tworzenie atmosfery szacunku i edukacja osób pracujących w firmie, tak by nie było wątpliwości, co się mieści w kulturze firmy, a na co nie ma tutaj miejsca i przyzwolenia. Regularne komentarze pod kątem płci, wyglądu, ubioru, pochodzenia - nie poprawiają komfortu w pracy, a w świetle prawa, mogą stanowić mobbing lub molestowanie.

fot. Marlena Bielinska/Move/TVN

bottom of page