top of page

Od 20 lat działam na rzecz równości. Szkolę z języka inkluzywnego, który przełamuje stereotypy i stygmaty. Prowadzę wydarzenia i webinary, tworzę projekty. Jestem częścią Amnesty International i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Pomagam firmom tworzyć przestrzeń bezpieczną dla wszystkich, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, wyglądu i stopnia sprawności. Dobrze, by w pracy, wszystkie osoby czuły się dobrze.

Inkluzywny to taki, który włącza, a nie wyklucza. To język, który szanuje wszystkie osoby, wszystkie płcie, wszystkie odcienie tęczy i skóry. Rolą pracodawców i pracodawczyń jest tworzenie atmosfery szacunku i edukacja osób pracujących w firmie, tak by nie było wątpliwości, co się mieści w kulturze firmy, a na co nie ma tutaj miejsca i przyzwolenia.

kontakt.

email. szkolenia@anepizl.pl

instagram. @ane_ratownica

Ane Piżl

20092022_TVN255001_edited.png

fot. Marlena Bielinska/Move/TVN

contact.
  • Instagram
  • Facebook

© 2021 Ane Piżl

bottom of page